“Garen van de Klos” | Kringloop Zeist

  • Home
  • Nieuws
  • “Garen van de Klos” | Kringloop Zeist

De circulaire textielwerkplaats is een initiatief van Kringloop Zeist in samenwerking met Woongoed, Samen Duurzaam Zeist en Iedema Projectstoffeerders.

De werkplaats is een gratis toegankelijk atelier waar gordijnen gemaakt worden met én voor de inwoners van de wijk Vollenhove. Zo worden er niet alleen materialen hergebruikt, maar worden er ook energiekosten bespaard door gebruik van gordijnen als isolatie in de woningen. Het project is gestart op 1 juli 2021 en gedurende 1 jaar gemonitord. 

Vijf deelnemers doorgestroomd
Inmiddels hebben 141 huishoudens gordijnen hangen. Deze huishoudens komen niet alleen uit Vollenhove, maar inmiddels ook uit de Verzetswijk of het Staatsliedenkwartier. 
Bewoners, vluchtelingen en deelnemers van de RSD hebben volop meegewerkt aan het maken van de gordijnen. Vanuit deze groepen zijn er vijf deelnemers uitgestroomd naar betaald werk.

Verhuisd naar grotere ruimte
De textielwerkplaats heeft inmiddels ’t Laantje in Vollenhove verlaten en is naar een grotere ruimte op de Johannes Postlaan 4 in Zeist verhuisd. Hier is er mogelijkheid voor een grotere opslag van binnengekomen gordijnen en snijafval en kunnen nog meer bewoners meedoen door middel van 2 extra werkplekken. 
In het nieuwe pand gaat men door met de huidige werkwijze om nog meer gordijnen te maken en is er mogelijkheid om tochtwormen te maken voor ramen en deuren. Daarnaast gaan ze meer inzetten op trainingen over energiebesparing.

Cijfers tot nu toe:

  • Hergebruik van 1.642 kilo huishoudelijk textiel.
  • Besparing van 8.230 kilo CO2.
  • Bereik van 141 bewoners/huishoudens.
  • In totaal zijn er 482 gordijnen gemaakt/aangepast en 63 vitrages uitgereikt.
  • Totale besparing 23.975 m3 gas, ofwel € 49.808,-*. Gemiddelde besparing per huishouden per jaar € 353,-.
    *uitgaande van € 2,08 / m3 gas