Overheidsprojecten

Wij zijn specialist in het leggen van vloeren en aanbrengen van raambekleding.

Gemeentehuizen, ministeries en defensie en penetiaire Inrichtingen; opdrachtgevers die hoge eisen stellen aan kwaliteit waarvoor kennis van procedures en een duidelijke aanpak belangrijk is. Iedema Projectstoffeerders adviseert u graag over kwaliteit, duurzaamheid, onderhoud en akoestiek. Onze vakspecialisten hebben ervaring met landelijke overheidsinstellingen waar de werkzaamheden aangepast moeten worden aan de voorschriften gesteld op de locatie.