Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheid
Oranjewoud Ingenieursbureau
Oranjewoud Ingenieursbureau

Duurzaamheid is het zorgen voor evenwicht tussen mens, milieu en economie om de aarde niet uit te putten. Voor nu, maar ook voor de komende generaties. Iedema Projectstoffeerders houdt zich dagelijks bezig met het verbeteren van de processen en door onze dertig jaar projectmatige ervaring zijn wij in staat onze traditionele uitvoerende rol uit te breiden met deskundig en onafhankelijk advies voor onze klanten op het gebied van toepassing, lifecycle cost, levensduur en circulariteit/milieu.

Onze duurzaamheidsaanpak is ISO 14001 gecertificeerd en wij werken actief en uit eigen overtuiging continu én aantoonbaar aan het verbeteren van onze milieuprestaties en die van onze onderaannemers.

Wij zijn een vraaggestuurd bedrijf, dat houdt in dat wij niet in een vacuüm kunnen handelen. Wij hebben (nagenoeg) volledige keuzevrijheid als het gaat om milieuvriendelijke verwerkingsproducten en zuinige of alternatieve brandstoffen in onze transportvloot (en passen dit dan ook toe). Máár als het gaat om de juiste productkeuzes moeten wij dit in goed overleg met onze klanten realiseren.

Voorkoming/beperking aan de voorkant
Door gevraagd en ongevraagd advies te geven bij onze klanten vergroten wij de bewustwording en de kennis omtrent de milieuvriendelijke mogelijkheden. Hierbij worden de mogelijkheden van hergebruik, reparatie en/of reiniging altijd benoemd. Circulariteit van de door ons aangeboden producten vormt eveneens onderdeel van onze adviezen evenals beter presterende alternatieven.

Beperking milieu impact aan de achterkant
Keuzes die gemaakt zijn door onze klanten in het verleden kunnen wij uiteraard niet ongedaan maken, wij kunnen wel de milieubelasting daarvan verminderen. Wij passen altijd de beste circulaire oplossing vanuit milieuoogpunt toe bij de reststroom verwerking. Door onze granulaire verwerking van 19 verschillende reststromen kunnen wij dit aantoonbaar ook echt doen.

Door juiste productkeuzes te maken nu, voorkomen we onnodig afval in de toekomst. Daarom garanderen wij een terugname van de goederen aan het einde van de levensduur, zodat ook dan de beste verwerking van de producten verzekerd is.

Communicatie omtrent duurzaamheid
Wij meten, evalueren en verbeteren onze MVO-prestaties via PDCA-cycli. Wij stellen onze MVO-plannen regelmatig bij op basis van veranderingen in de omgeving en voortgang van de techniek. Vanuit onze ISO 14001 certificering publiceren wij elk jaar een duurzaamheidsrapportage voor onze stakeholders. Hierin doen wij verslag en leggen cijfermatig onderbouwde verantwoording af over onze milieuprestaties (zoals terugdringing CO 2 ) en over ons MVO beleid in bredere zin. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beslaat meer terreinen waar onze bedrijfsactiviteiten invloed hebben op dan alleen milieu, zoals eerlijk zakendoen, mensenrechten en inclusiviteit.

Verwerking restmateriaal en terugbrenging in grondstofketen
Restmaterialen gaan altijd met onze eigen stoffeerders en worden door ons zorgvuldig gescheiden in onze eigen milieustraten. Elke stroom wordt aangeboden aan de verwerker die dit op de meest milieuvriendelijke manier verwerkt. In geval van producten (zoals tapijttegels, verf, lamellen etc.) zijn dit de fabrikanten die de geretourneerde stoffen C2C verwerken.

Social Return
Iedema Projectstoffeerders is een familiebedrijf waarbij social return vanzelfsprekend is. Wij zetten in op vakmanschap middels de Iedema Academy. Hierin leiden wij vakmensen op tot projectstoffeerder. In samenwerking met VMBO en MBO scholen verzorgen wij gastlessen, bieden wij stage- en werkervaringsplaatsen (waaronder BBL) en nemen wij initiatieven om mensen, waaronder ook nieuwe Nederlanders een plek te geven in onze organisatie. Middels het project Vakman 2020 dat door staatssecretaris Mona Keijzer is bekroond met MKBIdee zetten wij in op behoud van vakmensen en leiden wij intern leermeesters op om medewerkers uit de kwetsbare groepen te begeleiden. Wij hebben een landelijk leermeester in dienst om dit te coördineren. Wij werken samen met een aantal organisaties zoals:
  • Wil: Wil draagt bij aan de versterking van personen, gezinnen en wijken. We zien voor iedereen mogelijkheden om actief mee te doen in de samenleving;
  • TEC: Het Techniek Expertise Centrum (TEC) is een duurzame samenwerkingsstructuur tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid.
SamSam: Wij als Samsam focussen ons op het oplossen van maatschappelijke problemen op de arbeidsmarkt. Mensen waarbij het keer op keer niet lukt de juiste baan te vinden, daar staan wij voor klaar.