Certificering

Wij zijn continu bezig met projecten. Volgens ons Iedema Model staan wij onze klanten bij gedurende het gehele traject; van ontwerp tot en met de oplevering en de daarop volgende gebruiksfase. Alle processen die zich binnen de projecten afspelen, zijn in ons kwaliteitssysteem gestandaardiseerd om beter te kunnen leren en onze kennis verder uit te bouwen en zo onze klanten nog beter van dienst te zijn. Ons kwaliteitssysteem is met ISO 9001 gecertificeerd. 

In onze projecten, maar ook in onze bedrijfsvoering streven wij na om zo duurzaam mogelijk te werken. Denk hierbij aan het reduceren en compenseren van CO² uitstoot, toepassen van levenscyclus perspectieven en het uitbreiden van groene maatregelen.. Om deze ambitie structuur te geven, hebben wij ons milieubeleid beschreven in ons milieu managementsysteem en laten wij zien dat wij structureel aandacht besteden aan milieuprestaties in de bedrijfsvoering. Dit milieumanagementsysteem is met ISO 14001 gecertificeerd. 

Naast kwaliteit en duurzaamheid staat veiligheid minimaal op gelijke hoogte bij ons. Wij streven iedere dag na om veilig, gezond en milieuvriendelijk te werken, met als doel om ongevallen op de werkvloer te voorkomen. Onze medewerkers hebben allen een VCA diploma en kennen hierdoor de risico’s. Bij aankomst op de werkvloer beoordelen zij de omgeving via een LMRA (Last Minute Risico Analyse) om voor zichzelf ook de veiligheid te kunnen garanderen. Omdat wij ons hierin structureel willen verbeteren en hier ook in willen investeren, hebben wij onze werkwijze vastgelegd in ons managementsysteem. Dit is VCA gecertificeerd.

“Om voor bovenstaande bewustwording te creëren en te behouden onder onze medewerkers, wordt hier per vestiging aandacht aan besteed in de toolboxmeetingen, maar ook worden er activiteiten georganiseerd door de Iedema Academy om hier groepsmatig of individueel aandacht aan te geven. Door de input uit alle disciplines binnen ons bedrijf kunnen wij ons blijven door ontwikkelen.”

Om voor bovenstaande bewustwording te creëren en te behouden onder onze medewerkers, wordt hier per vestiging aandacht aan besteed in de toolboxmeetingen, maar ook worden er activiteiten georganiseerd door de Iedema Academy om hier groepsmatig of individueel aandacht aan te geven. Door de input uit alle disciplines binnen ons bedrijf kunnen wij ons blijven door ontwikkelen.