Aan het werk via Social Return

In het stadskantoor van de Gemeente Delft wordt momenteel per unit lichtwering gemonteerd. Dit gebeurt door drie medewerkers van Iedema Projectstoffering. We zetten naast onze ervaren krachten ook mensen in die gefaseerd terugkeren in het arbeidsproces. Dit gebeurt middels ‘social return’.

“Wij hebben goede ervaringen met social return”
Bij aanbestedingen voor gemeenten of provincies dient tenminste vijf procent van het budget besteed te worden aan banen, stages of leerwerkplekken voor langdurig werkzoekenden. Wij zetten ons hier graag voor in! Onze ambitie is om mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt uitzicht te geven op een vaste baan binnen ons bedrijf. Daarna zijn er ook doorgroeimogelijkheden en zo kunnen zij hun loopbaan en hun toekomst opbouwen.

Training-on-the-job

In het geval van de Gemeente Delft hebben we de leerwerkplek kunnen vervullen met André Kusmin. Tijdens het project wordt hij begeleidt door een ervaren monteur en krijgt hij training-on-the-job om het vak van lichtweringsmonteur te leren. Wij hebben medewerkers die het leuk vinden om het vak bij te brengen en zij houden er rekening mee dat iedereen op zijn eigen manier leert. 

“Met social return doe je iets goeds voor de stad.”Gemeente Delft

Naast de training-on-the-job zijn er mogelijkheden om deel te nemen aan de Iedema Academy. Met dit opleidingstraject worden medewerkers opgeleid tot volleerd stoffeerder. De opleiding voor lichtweringsmonteur is nog in ontwikkeling en zal volgend jaar op 6 februari plaats gaan vinden. 

Gemeente Delft

Binnen de gemeente Delft is social return een belangrijke pijler en zij plaatsten een interne blog op hun intranet: “Met social return doe je iets goeds voor de stad”. In hun blog wordt het belang van social return toegelicht en hoe dit bijdraagt aan het creëren van kansen op de arbeidsmarkt. 

Van leerwerkplek naar nieuwe medewerker

In het geval van de Gemeente Delft zijn wij bijzonder succesvol met de inzet van social return. Meer dan 50 % van de inzet wordt hiermee ingevuld. We zijn dan ook trots dat wij André Kusmin kunnen verwelkomen bij Iedema Projectstoffeerders. Hij heeft afgelopen week een contract getekend met de Vestigingsmanager van Wateringen, René van Valen. 

Wij willen Werkgeversservicepunt Delft van Werkse! bedanken voor hun inzet, zij hebben hierin bemiddeld.