De tien R´en van de circulaire economie

Hoe wij duurzaam werken
Wij geloven dat trots de basis is voor vakmanschap en kwaliteit. We zijn trots op wat we doen en werken voor klanten die deze trots delen. Om dit te bereiken investeren wij in onze mensen, onze relaties, de maatschappij en de toekomst. Wij werken gezond, veilig en respecteren de wereld.

Wij geloven dat trots de basis is voor vakmanschap en kwaliteit. We zijn trots op wat we doen en werken voor klanten die deze trots delen. Om dit te bereiken investeren wij in onze mensen, onze relaties, de maatschappij en de toekomst. Wij werken gezond, veilig en respecteren de wereld.

Stoffeerplan
Wij bieden opdrachtgevers een stoffeerplan waarin zowel duurzaamheid binnen het gehele productieproces en de verwerking is meegenomen, als ook de circulaire verwerking na de levensduur. Door onze onafhankelijke leverancierspositie kunnen wij een plan maken dat naast duurzaam ook functioneel en esthetisch verantwoord is.

Wij houden ons op gebied van circulariteit en duurzaamheid bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten, nieuwe werkwijzen en jagen hierin de markt op om verder te gaan dan ze momenteel doet. Ook zijn wij continu op zoek naar de beste wijze om een product na gebruik te verwerken. In het ideale geval wordt het gehele product hergebruikt. Is dat niet mogelijk, dan kijken we naar onderdelen van het product en tot slot de grondstoffen of materialen die uit een product komen. We kijken hierbij naar de circulaire prioriteitsladder; de R-ladder. Zo nemen wij onze verantwoording voor de aarde en verkleinen wij onze footprint en die van onze opdrachtgevers.

Rethink

Hierin heroverwegen wij de inzet van bepaalde grondstoffen en materialen. Hiermee voorkomen of weigeren wij dat bepaalde grondstoffen worden gebruikt in onze projecten. Hierin kennen en nemen wij onze verantwoordelijkheid. Het is het begin van circulair denken en doen.

Redesign

Wij stellen al in het ontwerptraject materialen voor die een positieve impact hebben op de circulariteit. Indien noodzakelijk zullen we het ontwerp zodanig aanpassen dat het product een langere levensduur heeft, bestaat uit duurzame materialen en na gebruik goed in het circulaire proces is toe te passen.

Reduce

Wanneer we grondstofstromen of producten die niet duurzaam zijn niet kunnen weigeren, reduceren we deze tot het minimaal mogelijke.

Re-use

Hierbij passen wij producten niet aan, maar zorgen wij voor een volwaardig hergebruik van de producten in dezelfde functie bij een andere gebruiker.

Repair

Vanuit duurzaamheidsoogpunt vinden wij het beter om met goed onderhoud en reparatie de levensduur te verlengen, dan materialen af te danken en nieuwe materialen te gebruiken.

Refurbish

Via refurbishment zorgen we ervoor dat producten worden gerenoveerd of opgeknapt. Het gaat hierbij om onderdelen van een eindproduct te herstellen of te vernieuwen door ze op te knappen, want niet alles hoeft nieuw te zijn.

Remanufacture

Hier reviseren wij oude producten of onderdelen hiervan om nieuwe producten te maken.

Repurpose

Hier hergebruiken wij producten met een ander doel dan ze in eerste instantie voor geproduceerd zijn.

Recycle

Hier worden producten teruggebracht tot grondstoffen om deze vervolgens weer in te zetten voor de productie van nieuwe producten op gelijkwaardige of mindere kwaliteit.

Recover

Hierbij gaat het om energieterugwinning uit materialen. Bij grote voorkeur tot groene energie.