MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Iedema Projectstoffeerders geloven we in de kracht van maatschappelijk verantwoord ondernemen en streven we ernaar om bij te dragen aan een betere wereld. Daarom omarmen we de doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling, de Sustainable Development Goals (SDG’s). Hoewel we alle SDG’s ondersteunen, willen we ons in het bijzonder richten op de doelen die verband houden met social return, verantwoorde consumptie en productie. Hieronder lichten we toe hoe we als bedrijf actief werken aan deze doelen.

“Zo hopen we een bijdrage te leveren aan een betere wereld voor toekomstige generaties en inspireren wij andere bedrijven om hetzelfde te doen.”

Social Return

Iedema Projectstoffeerders heeft altijd een actieve rol gespeeld in het bevorderen van sociale inclusie en gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Lang voordat het maatschappelijk debat rond social return vorm kreeg, zetten we ons al in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden. Ons beleid is door de jaren heen geëvolueerd en heeft geleid tot de oprichting van de Iedema Academy, waar we mensen met diverse achtergronden opleiden en ondersteunen om duurzaam aan het werk te gaan.

Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden, zoals het aanbrengen van vloerbedekking en raambekleding, streven we naar vakmanschap. Het merendeel van onze stoffeerders is intern opgeleid via de Iedema Academy, terwijl anderen hun opleiding bij ons volgen. Daarnaast bieden we kansen voor mensen die ondersteunende werkzaamheden kunnen verrichten en die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Verantwoorde Consumptie: Het Belang van de R-ladder

In een tijd waarin duurzaamheid en circulariteit steeds belangrijker worden, erkennen we de noodzaak om onze consumptie- en productiepatronen te heroverwegen. Bij Iedema Projectstoffeerders stellen we de ‘R-ladder’ centraal, een leidraad die ons helpt bij het minimaliseren van afval en het maximaliseren van hergebruik van materialen.

Door constant te innoveren en onze werkwijzen aan te passen, streven we naar een duurzame toekomst waarin circulariteit centraal staat. We zijn vastbesloten om onze ecologische footprint te minimaliseren en actief bij te dragen aan een betere planeet, zowel voor onszelf als voor onze opdrachtgevers.

Ook zijn wij continu op zoek naar de beste wijze om een product na gebruik te verwerken. In het ideale geval wordt het gehele product hergebruikt. Is dat niet mogelijk, dan kijken we naar onderdelen van het product en tot slot de grondstoffen of materialen die uit een product komen. We kijken hierbij naar de circulaire prioriteitsladder; de R-ladder. Zo nemen wij onze verantwoording voor de aarde en verkleinen wij onze footprint en die van onze opdrachtgevers.

Hierin heroverwegen wij de inzet van bepaalde grondstoffen en materialen. Hiermee voorkomen of weigeren wij dat bepaalde grondstoffen worden gebruikt in onze projecten. Hierin kennen en nemen wij onze verantwoordelijkheid. Het is het begin van circulair denken en doen.

Wij stellen al in het ontwerptraject materialen voor die een positieve impact hebben op de circulariteit. Indien noodzakelijk zullen we het ontwerp zodanig aanpassen dat het product een langere levensduur heeft, bestaat uit duurzame materialen en na gebruik goed in het circulaire proces is toe te passen.

Wanneer we grondstofstromen of producten die niet duurzaam zijn niet kunnen weigeren, reduceren we deze tot het minimaal mogelijke.

Hierbij passen wij producten niet aan, maar zorgen wij voor een volwaardig hergebruik van de producten in dezelfde functie bij een andere gebruiker.

Vanuit duurzaamheidsoogpunt vinden wij het beter om met goed onderhoud en reparatie de levensduur te verlengen, dan materialen af te danken en nieuwe materialen te gebruiken.

Via refurbishment zorgen we ervoor dat producten worden gerenoveerd of opgeknapt. Het gaat hierbij om onderdelen van een eindproduct te herstellen of te vernieuwen door ze op te knappen, want niet alles hoeft nieuw te zijn.

Hier reviseren wij oude producten of onderdelen hiervan om nieuwe producten te maken.

Hier hergebruiken wij producten met een ander doel dan ze in eerste instantie voor geproduceerd zijn.

Hier worden producten teruggebracht tot grondstoffen om deze vervolgens weer in te zetten voor de productie van nieuwe producten op gelijkwaardige of mindere kwaliteit.

Hierbij gaat het om energieterugwinning uit materialen. Bij grote voorkeur tot groene energie.

Productie

Naast onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid binnen onze eigen processen, vinden we het belangrijk om ook onze partners te betrekken bij deze doelstellingen. We streven ernaar dat al onze samenwerkingsverbanden voldoen aan dezelfde sociale en ecologische normen en waarden.

We zijn verheugd om te zien dat onze partners actief bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Deze vooruitgang biedt niet alleen nieuwe mogelijkheden voor ons bedrijf, maar draagt ook bij aan een positieve verandering binnen de branche en voor onze opdrachtgevers.

Bij Iedema Projectstoffeerders zijn we vastberaden om onze impact op de wereld te vergroten en een positieve bijdrage te leveren aan de SDG’s van de Verenigde Naties. Door onze inzet voor social return, verantwoorde consumptie en productie streven we naar een duurzame toekomst voor iedereen.

“Ik ben trots dat we binnen ons bedrijf inzetten voor een betere wereld door te focussen op social return, verantwoorde consumptie en duurzame productie, in lijn met de SDG’s van de Verenigde Naties.”
René van Valen