Dutch Green Building Week 2023

Op 11 oktober hebben we een bijzonder inspirerende bijeenkomst mede-georganiseerd in het prachtige Biosintrum in Oosterwolde, in samenwerking met de Dutch Green Building Council (DGBC). Deze bijeenkomst stond volledig in het teken van hoe het toepassen van biobased materialen een belangrijke bijdrage leveren aan het drastisch verlagen van de CO2-uitstoot en de weg naar de biobased economie. Een betere locatie hiervoor bestaat (nog) niet; het Biosintrum. Dit gebouw verzorgde met zijn innovatieve en duurzame architectuur het perfecte decor voor onze discussies en ideeënuitwisselingen.

In de eerste plenaire sessies deelden Nick Boersma (Circulair Friesland), Martijn van Gameren (Paul de Ruiter Architects), Rob van der Hoek (Bouwbedrijf Buiteveld) en Anne Jan Zwart (Ecomunitypark) hun visie en een kijkje achter de schermen van dit indrukwekkende Biosintrum, dat momenteel het enige gebouw is in Nederland dat voor 80% uit biobased materialen bestaat. Alle vier waren zij betrokken bij de totstandkoming van het Biosintrum

In de tweede plenaire sessie is gesproken door Bart Lenting (Iedema Projectstoffeerders), Eileen Blackmore(House of Design) en Pyt Sipma (Timpelsteed). Zij spraken over de gevaren van microplastics, hoe biobased materialen kunnen worden toegepast in interieurontwerpen en hoe samenwerking in de hele keten kan leiden tot mooie nieuwe initiatieven; de ontwikkeling van een microplastic-vrij gordijn.

Daarnaast waren er boeiende subsessies, waarin we via drie verschillende vraagstukken dieper ingingen op de behoeften vanuit de markt en de enorme kansen die er liggen:

  • Biobased produceren in Nederland – de ontwikkeling van land tot pand
  • De business case van biobased bouwen als pijler voor het halen van CO2-doelen
  • Strategieën voor een volledig circulaire keten voor interieur – van productie tot terugname en hergebruik

De discussies bevestigden eens te meer dat het gebruik van biobased producten niet slechts een optie is, maar een absolute noodzaak om de uitdagingen van klimaatverandering aan te gaan en tegelijkertijd economische groeikansen te benutten. Tijdens onze bijeenkomst werd ook besproken dat de initiële kosten voor biobased materialen momenteel nog hoger zijn dan die voor conventioneel bouwen. Hoewel we erkennen dat biobased bouwen op de lange termijn meer dan de moeite waard is, brengt dit in de aanvangsfase soms uitdagende vragen met zich mee. Gelukkig hebben we ook positieve initiatieven hiervoor besproken, en we hebben de DGBC als taak meegegeven om met hun contacten in de overheid aan de slag te gaan en oplossingen te verkennen.

Deze bijeenkomst was een waardevolle gelegenheid om de nieuwste inzichten te delen, inspiratie op te doen en te netwerken met gelijkgestemde professionals die allemaal een passie hebben voor een duurzame toekomst. Samen hebben we de noodzaak voor het toepassen van biobased materialen bevestigd en hebben we nieuwe inzichten verkregen die ons zullen helpen om de uitdagingen van morgen aan te gaan.

Dank aan alle deelnemers voor hun bijdragen en betrokkenheid. Laten we deze positieve energie en kennis inzetten om stappen voorwaarts te zetten in de richting van een groenere, duurzamere toekomst. Samen kunnen we echt het verschil maken. Laten we de beweging voortzetten en ons blijven inzetten voor een duurzamere wereld!

Heeft u de bijeenkomst niet bij kunnen wonen?

Bent u wel geïnteresseerd, maar heeft u de bijeenkomst niet bij kunnen wonen? Geen probleem. Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken! Kijk hier voor de dichtstbijzijnde vestiging