Landelijke leermeester | Wijnand Iedema

Maak kennis met Wijnand Iedema, als Landelijk Leermeester waarborgt hij de kwaliteit van het  vakmanschap.

Ontstaan van de Iedema Academy

Het interne opleidingsprogramma van Iedema Projectstoffeerders is uitgegroeid tot de Iedema Academy, een opleidingstraject tot Stoffeerder. Wij nemen de verantwoordelijkheid dat het vakmanschap blijft bestaan en brengen dit over op onze Stoffeerders en toekomstige nieuwe medewerkers. Maatschappelijke betrokkenheid vinden wij belangrijk en middels de Academy kunnen wij mensen de kans bieden het vak te leren. Hierbij kun je denken aan omscholing, werkloosheid of afstand tot de arbeidsmarkt.

De fabrikant traint

Er zijn verschillende trainingsdagen om een leerling op te leiden tot allround Project Stoffeerder. Tevens worden er product specifieke trainingen gegevens. De fabrikant wordt uitgenodigd om nieuwe of speciale producten te presenteren.

Proefplaatsing: Een blik op het eindresultaat

Voor verschillende klanten leggen wij eerst een proefplaatsing in onze Academy. Dit biedt voor veel klanten een meerwaarde, doordat het inzicht geeft over het eindresultaat. Ook de nieuwe producten worden getest middels een plaatsing, zodat we weten wat het product doet. Op deze manier zijn we actief bezig met het vernieuwen van de markt en verhogen van het kennisniveau. Thema’s als duurzaamheid zijn we constant mee in ontwikkeling.

Certificering “Wet Room Concept”

Op 23 maart en 13 april zullen 12 stoffeerders voor hun certificaat “Wet Room Concept” van Tarkett gaan. Wij kijken uit naar deze uitreiking en zullen hier later meer over delen.

Training-on-the-job

Als landelijk leermeester geef ik training-on-the-job, waardoor we in staat zijn maatwerk te bieden voor persoonlijke ontwikkeling. Daar komen ook trainingsbehoeftes uit voort waar we weer op in kunnen spelen met de Iedema Academy.

Wil je een dag meelopen? Dat kan! Neem contact met ons op.