De Iedema Academy is gastheer geweest voor de Doe Dag van Zuidwest Friesland On Stage. VMBO leerlingen van het Bornego College hebben tijdens het beroepenfeest kennis gemaakt met ons vakmanschap.

On Stage is gericht op het opbouwen van een helpend (beroeps)netwerk, met als doel de relatie met de leerlingen te onderhouden. Dit levert hen nieuwe gesprekspartners op, stageplaatsen en zelfs dienstverbanden tijdens of na de vervolgopleiding.

Voor meer informatie over de organisatie zie https://www.zuidwestfrieslandonstage.nl/