Specialist in vloer- en raambekleding
0516 72 92 00 Kies een vestiging of bel ons via 0516 72 92 00
Amsterdam
Amsterdam 0516 72 92 00020 23 605 20 E-mail Adres
Appelscha
Appelscha 0516 72 92 000516 72 92 00 E-mail Adres
Tiel
Tiel 0344 74 90 200344 74 90 20 E-mail Adres
Wateringen
Wateringen 0174 22 55 660174 22 55 66 E-mail Adres
Zwolle
Zwolle 038 20 420 50038 20 420 50 E-mail Adres
  • Vakmanschap sinds 1986
  • Professioneel en representatief
  • Landelijke dekking

‘Subsidie’ op duurzame tapijttegels

Kiezen voor duurzame tapijttegels is een heel goed plan, want dat levert u een leuk ‘cadeautje’ op van de belastingdienst. Dat cadeautje bestaat uit de Milieu Investerings Aftrek (MIA) en de regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Fiscale regelingen die aantrekkelijke belastingvoordelen opleveren bij milieuinvesteringen. Een eenvoudige manier om te besparen op uw investering.

Wij helpen u graag met het maken van de keuze voor het juiste product en u kunt op ons rekenen als het gaat om het benutten van dit voordeel.

RG-Silk

Milieu Investerings Aftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
De Milieu Investerings Aftrek (MIA) is een fiscale regeling die bedrijven een belastingvoordeel biedt als zij milieuvriendelijke investeringen doen. Op die manier stimuleert de overheid milieuvriendelijk investeren.
Om te beginnen mag een deel van de investering van de fiscale winst worden afgetrokken; winst waarover men anders 20% winstbelasting (Vpb) had moeten betalen. Verder kan in veel gevallen 75% van de investering versneld of vertraagd worden afgeschreven middels die VAMIL regeling, wat een rente- of liquiditeitsvoordeel oplevert. Of beide voordelen van toepassing zijn en wat dit netto oplevert hangt af van de categorie waarin de investering valt en varieert tussen de 3,4 en circa 10%. Voor duurzame tapijttegels kan de aanvrager rekenen op beide voordelen en een netto voordeel van circa 5%.
 
Nieuwe aanwinst op Milieulijst
De MIA-subsidie kan worden aangevraagd op meer dan 270 codes die vermeld staan op de jaarlijks vastgestelde Milieulijst. Eén van de nieuwste aanwinsten op de Milieulijst 2016 is code B 1810: Tapijt(tegels) met ten minste 50% gerecycled materiaal. Voor zowel kamerbreed tapijt als tapijttegels kan subsidie worden aangevraagd, bovendien vallen ook de leggingskosten onder de regeling. Om aan te tonen dat het product 50% gerecycled materiaal bevat dient de aanvrager een EPD-certificaat te overleggen.
 
Energie-investeringsaftrek (EIA)
Naast de MIA is er ook nog de EIA (Energie-investeringsaftrek). De EIA lijkt sterk op de MIA regeling maar richt zich op Energiezuinige investeringen. Voor investeringen in tapijt(tegels) weinig relevant, maar in projecten waarbij het tapijt wordt vervangen worden er vaak ook andere investeringen gedaan in bijvoorbeeld LED-verlichting, warmtepompen of luchtbehandeling. Energiezuinige investeringen kunnen standaard rekenen op een netto voordeel van 14,5%.
 
Subsidie aanvragen
Wij helpen u graag bij het aanvragen van de MIA en VAMIL regeling. U kunt de aanvraag ook zelf indienen via het eLoket of uw accountant raadplegen.
 
EPD systematiek
EPD staat voor Environmental Product Declaration. Het is een Europees gestandaardiseerde life cycle analyse systematiek om de invloed van een product op het milieu te bepalen. In de EPD wordt geen waardeoordeel gegeven, maar een opsomming van gestandaardiseerde en kwantificeerbare parameters. Het is daarmee volledig onafhankelijk. Eén van de cijfers die wordt genoemd is het percentage gerecycled materiaal. Om de beoordeling van aanvragen snel en efficiënt te kunnen afhandelen heeft de beoordelende instantie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ervoor gekozen de EPD als bewijsmiddel en criterium op te nemen. In de tapijtsector is de EPD al vrij gangbaar en een aanvrager kan het EPD-certificaat opvragen bij de tapijt(tegel)leverancier of via de legger.
 
 
 

Waarom Iedema uw specialist is

Geruisloos renoveren
Uw stofferingsanalyse
Flexibele installatie
Uw stoffeerplan
Re-use