Actievoorwaarden Het Beste Stoffeeridee van Nederland

Vakgerelateerd: Het stoffeeridee moet direct verband houden met het stoffeerambacht. Ideeën die buiten dit vakgebied vallen, worden niet geaccepteerd.

Inschrijving: De inschrijvingsperiode loopt tot en met 29 februari. Geïnteresseerden kunnen een beknopte omschrijving van hun idee samen met hun contactgegevens indienen.

Eindtermijn van inzenden: Deelnemers dienen hun stoffeerideeën schriftelijk in te dienen voor 30 april. Hierbij moeten ze gedetailleerd beschrijven en/of tekenen wat hun concept inhoudt.

Begeleiding tijdens het proces: Deelnemers krijgen gedurende het hele proces professionele begeleiding. Er worden experts uit de stoffeerbranche beschikbaar gesteld om vragen te beantwoorden en advies te geven.

Verduidelijking van het idee: Deelnemers kunnen aanvullende verduidelijking bieden in de vorm van schriftelijke beschrijvingen en/of tekeningen om hun concept beter toe te lichten.

Volledig proces tot eindproduct: Het ingediende stoffeeridee wordt van concept tot eindproduct ontwikkeld. Uiteindelijke opname in de collectie ligt bij de producent, maar het gehele traject wordt doorlopen met de bedenkers.

Beoordelingscriteria: Inzendingen worden beoordeeld op originaliteit (het product mag nog niet bestaan), relevantie binnen de stoffeerbranche, en toepasbaarheid.

Titel en verdere ontwikkeling: De winnaar ontvangt de prestigieuze titel “Beste Stoffeeridee van Nederland”. Het winnende idee wordt samen met de bedenkers verder vormgegeven en met behulp van experts uit de markt tot een eindproduct ontwikkeld.

Waardebon voor de school van de winnende inzending: De school van de winnaar ontvangt een waardebon voor nieuw gereedschap ter waarde van EUR 500,00, ter ondersteuning van het stoffeeronderwijs.

Jury: De jury bestaat uit diverse experts en professionals uit de stoffeerbranche. Hun oordeel is bindend.